Close

Vytváření retargetingových seznamů z událostí (eventů) v systému Seznam Sklik.cz

Systém Sklik.cz bohužel nepodporuje události (events). Nástroj DreamROI.cz tuto hodnotu vpisuje na konec URL adresy a posílá rovnou do Slik.cz (nevidíte tyto údaje v Google Analytics ani nikde jinde). Vytváření retargetingových seznamů (publik) je tedy stejné, jako jste zvyklí:

Retargetingový seznam s 1 hodnotou

Vytvoření retagetingového seznamu všech návštěvníků stránek, kteří na stránce strávili minimálně 10 sekund:

Retagetingový seznam bez hodnot

Vytvoříme retargetingový seznam lidí bez hodnot (všechny hodnoty povoleny):

Kombinace retargetingových seznamů

Díky tomu, že zde neexistují eventy s hodnotami, je nutné kombinovat retargetingové seznamy. Zde uvádím vytvoření retargetingové kombinace lidí, kteří na stránkách strávili 30 sekund a více: