Close

Jak více zacílit dynamický retargeting u Facebooku

Pokud již máte vytvořený dynamický retargeting (nebo i klasický retargeting) v sytému Facebook Ads, můžete velice jednoduše vytvořit publikum, které ho zpřesní. Zde je ukázka vytvoření publika (audience), které strávilo na stránce 30 sekund a více a váš produkt ho tedy zajímá:

…pak jen jednoduše vložíme (INCLUDE) toto vytvořené publikum do reklamní sestavy. Vytvoří se průnik publik a omezí se na lidi, kteří viděli produkt nebo vložili produkt do košíku, a zároveň strávili na stránce více než 20 sekund a více: