Close

Můžu nastavit publika v Google Analytics a pak v Google Adwords?

ANO. Pokud vytvoříte publika na základě eventů (událostí) v Google Analytics, můžete je standardně propojit s Google Adwords.

Vytvoření najdete pod správcem v Google Analytics:

..a pak už jen stačí klasicky nastavit s filtrem nové publikum např. pro událost „ColdWarHot“ s hodnotou „HOT“. Hodnota v Google Analytics je pojmenovaná jako „Štítek události“: