Close

Jaké události (events) se posílají z DreamROI dále

  • Čas (Time) aktivního okna prohlížeče s hodnotami 10s, 20s, 30s….
  • Míra scrollování (Scroll Depth) s hodnotami 25%, 50%, 75% a 100%
  • Kliknutí na objekt/obrázek (Action) s hodnotami CLASS nebo ID tohoto prvku (nastavujete sami a stačí jich více oddělit čárkou)
  • LeadScoring s hodnotami 10,20,30… (počítá se na základě přidělených hodnot času, scrollování a kliknutí)
  • Zaujetí (ColdWarmHot) s hodnotami COLD, WARM nebo HOT podle vašeho nastavení úrovně LeadScoringu
  • GET parametry např. utm_campaign, utm_source apod.
  • UserID – pouze do Google Analytics (MD5 z e-mailu)