Close

Hodnoty událostí vs. Velikost publika

Čím jsou hodnoty některých událostí vyšší, tím se samozřejmě snižuje velikost publika. Pokud někdo získal v události LeadScoring hodnotu 20, musel mít předchozí hodnotu 10. To samé platí u času (Time), scrollování (Percentage) nebo „ColdWarmWot“:

Z hoto důvodu je nutné brát v potaz vytváření publik, které potřebují vyřazení hodnot vyšší.

Příklad: Pokud chcete vytvořit publikum POUZE z návštěvníků stránek, kteří strávili na stránce 10 sekund, musíte vyřadit z této události ty návštěvníky, kteří později získali hodnotu 20, 30, 40 apod.: